Transitie voormalig hoofdkantoor Douwe Egberts naar shortstay, horeca en flexibel kantoor

Verbouwing hoofdkantoor

Markt?

“Door integratie van ontwerp, realisatie en beheer zijn we in staat om in een beperkt tijdbestek deze transformatie te realiseren.”

Vleutensevaart

Transformatie van het voormalige hoofdkantoor van Douwe Egberts te Utrecht. Dit statige gebouw van 6.000m2 zal worden verbouwd tot short stay hotel, flexibel kantoor en horeca. Hierbij worden de installaties grotendeel vernieuwd, verduurzaamd en flexibel ingericht.

Werkzaamheden

 • Ontwerp
 • Installatie
 • Beheer

Werktuigbouwkundige installatie

 • Gas
 • Verwarming
 • Luchtbehandeling
 • Koelinstallatie
 • Regeltechniek

Sanitaire installatie

 • Tapwater
 • Riolering
 • Hemelwaterafvoeren
 • Sanitair

Duurzame technieken

 • Lucht/water warmtepomp
 • Balansventilatie

Meer projecten